SEO – Usklađivanje internet strane sa pretraživačem

 

SEO – Usklađivanje internet strane sa pretraživačem počinje od veb sajta i sadržaja na stranici, koja predstavlja nas i naše preduzeće. Zbog toga može biti komplikovano da sami vodimo stranicu kroz šumu stranica sličnog sadržaja konkurencije. Čak i da nemamo mnogo takmaca, treba postaviti internet stranicu od početka na čvrste temelje, a to donosi optimizacija.

Postoji više segmenata i nivoa SEO optimizacije i kvalitetno usklađivanje internet stranice:

Pre svega, mora se voditi računa o samom sadržaju kojim opisujemo našu ponudu. Moramo jasno i razumljivo napisati tekst, koji sadrži ključne reči, kako bi to bio “okidač” za pretraživače da nađu baš vaše tekstove o proizvodima / uslugama.

Kako odabrati ključne reči, koje će učiniti sajt kvalitetnim?!

Pretraživači beleže reči koje su najzastupljenije u određenim oblastima i spram teksta određuje se relevantnost i kvalitet sadržaja, kao i originalanost teksta. Ipak, znajući koje reči nas kvalifikuju za kvalitet, zbog kojeg će nas pretraživač izdvojiti i rangirati kao najbolji, daje nam izuzetnu prednost. To spada u jedan od osnovnih zadataka u procesu SEO – pronalaženje reči koje ljudi pretražuju. U alatima optimizatora nalazi se i planer ključnih reči…

SEO – Usklađivanje:

SEO – Usklađivanje tehničkih delova sajta spada u tehničku optimizaciju.Ovo je stručni deo uređenja veb sajta i mora ga obavljati osoba koja je obučena da obezbedi kvalitetno indeksiranje, meta oznake, da prati parametre na Google Search Console i da reaguje, kako bi se sprečilo obaranje rejtinga. U tehničku optimizaciju spada i navigacija – međusobno povezivanje tekstova (interlinkovanje), pravilno postavljanje arhitekture sajta i dubina.

SEO – optimizator, usklađuje i analizira podatke sadržaja.

Kontrola sadržaja podrazumeva ispravljanje dupliranog sadržaja, dodavanje alternativnog teksta i povezanosti sa važnim tekstom na posebnoj stranici.

Tehnički faktori, kao ispravnost koda, brzina sajta, postojanje podnaslova, SSL sertifikata, donose dodatnu stabilnost sajta. Ispravno postavljn sajt utiče veoma na rangiranje, a tehničko lice obezbeđuje i neometan pristup sajtu, uz rasterećenje CSS sadržaja i učitavanje JavaScripta…

SEO - Usklađivanje internet strane sa pretraživačem

SEO – Usklađivanje internet strane sa pretraživačem je složen proces. Google nudi nekoliko alata za SEO optimizaciju koji mogu pomoći web-stranicama da se rangiraju visoko u rezultatima pretraživanja. Prvi od tih alata je Google Webmaster Tools. Na fotografiji iznad, možete videti prikaz podataka iz još jednog alata, koji se zove Google Search Console.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *